Service Level Agreements

Software License AgreementVerizon Czech s.r.o.

Verizon Czech s.r.o.
Diamond Point
Ke tvanici 656/3
186 00 Praha 8
eská Republika

Identifikaní íslo: 261 74 081; spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vloka 76914
DI: CZ26174081

Tel: +44 118 905 5000
Email: reception.reading@uk.verizon.com